SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

Nicotex được chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”

09:05 | 24/03/2015

Giữa tháng 3 vừa qua, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng giấy chứng nhận công nhận Công ty CP Nicotex là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”.


Written : admin

 

Search date :   from   to