SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

Nicotex được chứng nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”

14:00 | 29/04/2015

Đây là chương trình vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp-nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, ... có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Giữa tháng 3 vừa qua, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam, thuộc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã trao tặng giấy chứng nhận công nhận Công ty CP Nicotex là “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội”.

Đây là chương trình vinh danh những doanh nhân, doanh nghiệp-nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động, sản xuất, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật; phương pháp quản lý, quản trị sản xuất kinh doanh… có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;cho những doanh nhân, doanh nghiệp thấm đẫm tinh thần dân tộc, khát vọng làm giàu cho đất nước và chinh phục thế giới. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Chương trình “Doanh nhân, doanh nghiệp văn hóa chào xuân Ất Mùi và Lễ vinh danh Doanh nhân văn hóa vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước– Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội” do Trung tâm văn hóa Doanh nhân tổ chức.

Để được công nhận danh hiệu này, cùng với nhiều doanh nghiệp khác, Công ty CP Nicotex phải đáp ứng được một số tiêu chí như: Xuất sắc nhất, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Sản xuất, kinh doanh nhiều sản phẩm có chất lượng, có sức cạnh tranh tốt trên thị trường và phát triển bền vững.

Danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa có nhiều đóng góp cho xã hội” thêm một lần nữa khẳng định sự phát triển của Công ty CP Nicotex trong sản xuất, kinh doanh và là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Công ty đối với cộng đồng, xã hội.

 


Written : admin

 

Search date :   from   to