SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

Tập huấn các kiến thức về An toàn lao động, TQM và anh toàn hoá chất.

18:07 | 30/09/2014

Trung tuần tháng 9, Công ty Nicotex Nam Thái Dương đã tổ chức tập huấn về Quản lý chất lượng toàn diện TQM, tập huấn về an toàn lao động và an toàn hoá chất cho CBNV công ty chuẩn bị cho năm kế hoạch 2015. 

Dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc công ty về việc tổ chức tập huấn các kiến thức cơ bản cho toàn thể CBNV và căn cứ vào tình hình thực tế về cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị và nhân sự của công ty cũng như căn cứ vào nội dung công việc sản xuất gia công đóng gói sản phẩm của công ty, trung tuần tháng 9, Công ty Nicotex Nam Thái Dương đã tổ chức tập huấn về Quản lý chất lượng toàn diện TQM, tập huấn về an toàn lao động và an toàn hoá chất cho CBNV công ty chuẩn bị cho năm kế hoạch 2015.

Mục tiêu của chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng toàn diện cho CBNV để áp dụng cho quá trình hoạt động sản xuất và trang bị kiến thức cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn khi tiếp xúc với hoá chất cho cán bộ và công nhân khi thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó cũng để đảm bảo cho công ty hoạt động đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao, an toàn về mọi mặt, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động nên chương trình tập huấn đã được tổ chức một cách qui mô, bài bản.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Trung tâm kiểm định Công nghiệp II thuộc Bộ Công thương và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng III, các CBNV đã tham gia lớp học một cách nhiệt tình và thu được những kết quả nhất định.

Thông qua chương trình tập huấn, người lao động trong công ty đã biết được những phương pháp an toàn khi sản xuất cũng như các biện pháp phòng chống khi có sự cố. Hy vọng các kiến thức này sẽ được áp dụng vào quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao cho công ty.


Written : Thuỳ Oanh

 

Search date :   from   to