SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

IMG_0224_1

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

16:08 | 28/11/2014

Ngày 07/11, Công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


IMG_8916

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX.

14:27 | 27/10/2014

Ngày 18/10, sau khi toàn hệ thống đã tiến hành Tổng kết, Công ty cổ phần Nicotex tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2014. 


IMG_8356_1

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỄ KỶ NIỆM 24 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

14:24 | 27/10/2014

Ngày 13/10, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức Lễ kỷ niệm 24 năm ngày thành lập công ty. 


IMG_8666

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

14:22 | 27/10/2014

Ngày 14 - 15/10 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2014 để đánh giá kết quả hoạt động của cả năm. 


IMG_8356

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

14:13 | 27/10/2014

Ngày 14 - 15/10 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2014 để đánh giá kết quả hoạt động của cả năm. 


IMG_2301

NICOTEX ĐƯA DÂY CHUYỀN SC VÀO SẢN XUẤT.

18:10 | 30/09/2014

Bắt đầu từ tháng 7, Công ty Nicotex Nam Thái Dương sau một thời gian chạy Pilot thử nghiệm đã đưa dây chuyền sản xuất các sản phẩm SC vào hoạt động. Đây là một trong những hoạt động đầu tư mang tính trọng tâm nhất của Nicotex trong năm 2014. 


DSC00180

Tập huấn các kiến thức về An toàn lao động, TQM và anh toàn hoá chất.

18:07 | 30/09/2014

Trung tuần tháng 9, Công ty Nicotex Nam Thái Dương đã tổ chức tập huấn về Quản lý chất lượng toàn diện TQM, tập huấn về an toàn lao động và an toàn hoá chất cho CBNV công ty chuẩn bị cho năm kế hoạch 2015. 


DSC00163

Nicotex Nam Thái Dương tổng kết năm kế hoạch 2014

18:03 | 30/09/2014

Ngày 12/9, Công ty Nam Thái Dương đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm kế hoạch 2014. 


Nam_Thai_Duong_1

CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX NAM THÁI DƯƠNG - Tích cự bảo vệ môi trường, đầu tư nhà xưởng, dây chuyền công nghệ gia công pha chế sản phẩm mới

11:39 | 03/03/2014

Công ty Cổ phần Nicotex Nam Thái Dương thành lập vào năm 1999, tiền thân là xí nghiệp An Thái, được tách ra từ Chi nhánh 2 - Công ty thuốc BVTV Bộ quốc Phòng.


img_0769_2

CHÙM ẢNH GIAO LƯU VĂN HÓA, THỂ THAO CỤM PHÍA NAM

11:45 | 17/05/2012

CHÙM ẢNH GIAO LƯU VĂN HÓA, THỂ THAO CỤM PHÍA NAM
Search date :   from   to