SUPPORT ONLINE

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Tin công ty

Hội thảo sử dụng thuốc BVTV tại vùng Cam sành Hàm

18:01 | 04/09/2011

Đến giữa tháng 9, ve sầu đã xuất hiện và gây hại cây cà phê ở hầu khắp các tỉnh Tây Nguyên, trong đó Lâm Đồng 2.085 ha, Đăk Lăk 1.000 ha…Ấu trùng ve sầu hại bộ rễ làm cho cây bị vàng lá, rụng trái. Tại Lâm Đồng, ve sầu gây hại chủ yếu ở các xã Tân Châu, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa (Di Linh). Trong số 2.085 ha bị ấu trùng ve sầu tấn công

new1

Nitotex cải thiện và nâng cao đời sống CBCNV

17:56 | 04/09/2011

Trước tình hình giá cả tăng nhanh, nền kinh tế lạm phát, bắt đầu từ tháng 7/2008 Công ty Nicotex sẽ hỗ trợ tiền ăn ca cho toàn thể CBCNV trong công ty nhằm nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Theo quyết định Giám đốc công ty đã ký ngày 7/7/2008 thì tất cả CBCNV sẽ được hỗ trợ tiền ăn ca với mức 10.000 đồng/bữa. Các đơn vị, các phòng sẽ thực hiện chấm ngày công và căn cứ vào đó để tính tiền ăn ca ....
Search date :   from   to