HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

16:08 | 28/11/2014

Ngày 07/11, Công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ngày 07/11, Công ty cổ phần Nicotex Nam Thái Dương tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự Đại hội có 20 cổ đông, đại diện cho số vốn góp là 2.962.052 cổ phần, bằng 100% tổng số vốn điều lệ của công ty.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty và thảo luận, quyết định về việc tăng đầu tư so với kế hoạch năm 2015, tăng vốn điều lệ của công ty lên 1,5 lần. Năm 2014, tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty Nicotex Nam Thái Dương đạt 8,5% vốn điều lệ, theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Năm 2014 là một năm hoạt động kinh tế khó khăn, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất của Nicotex Nam Thái Dương. Trong bối cảnh chung như thế, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty Nam Thái Dương vẫn nỗ lực ổn định và tìm mọi biện pháp nâng cao thu nhập cho người lao động. Chính vì thế, là công ty sản xuất nhưng thu nhập trung bình của người lao động trong công ty vẫn đạt xấp xỉ 6 triệu đồng/người/tháng. Đây là một thành công của Nicotex Nam Thái Dương mà không phải công ty nào cũng làm được.

Dự kiến, năm 2015, Nam Thái Dương phấn đấu duy trì thu nhập cho người lao động bằng với thu nhập của năm 2014; Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông là 10% vốn điều lệ và sẽ tiếp tục tái đầu tư vào cơ sở hạ tầng của công ty. 


Người viết : admin