HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NICOTEX

14:22 | 27/10/2014

Ngày 14 - 15/10 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2014 để đánh giá kết quả hoạt động của cả năm. 

Sau khi hoàn thành tổng kết các công ty thành viên, kết thúc năm kế hoạch 2014, ngày 14 - 15/10 Công ty cổ phần Nicotex tiến hành Hội nghị Tổng kết năm kinh doanh 2014 để đánh giá kết quả hoạt động của cả năm.

Thành phần tham gia Hội nghị Tổng kết bao gồm Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng - Phó phòng chức năng công ty mẹ cùng Ban Giám đốc và các Trưởng - Phó phòng, Giám đốc chi nhánh của các công ty thành viên.

Hội nghị Tổng kết năm nay có điểm mới, đó là các cán bộ tham gia hội nghị được xem phim tư liệu tổng kết hoạt động trong năm 2014 của toàn hệ thống Nicotex do công ty Truyền thông xây dựng. Điểm mới này đã góp phần rút ngắn phần đọc báo cáo của công ty.

Theo đó, năm 2014, mặc dù có những khó khăn và thách thức, doanh thu toàn hệ thống Nicotex đã thực hiện đạt 84.6% và bằng 99.6% so với năm 2013. Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước năm 2014 là trên 34 tỷ đồng. Thu nhập bình quân toàn hệ thống đạt 6,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 92% so với kế hoạch và tăng 2,6% so với năm 2013. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và của toàn hệ thống thì các chỉ số này cũng là một sự cố gắng của toàn hệ thống Nicotex.

Báo cáo Tổng kết của công ty không những đưa ra các chỉ số đã đạt được của công ty trong năm hoạt động 2014 mà còn chỉ ra những mặt tồn tại, nguyên nhân của tồn tại và cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm trong cả năm hoạt động. Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng và các mục tiêu hoạt động của công ty trong năm 2015.

Cũng trong chương trình Tổng kết, Hội nghị đã được nghe báo cáo tham luận của các phòng chức năng công ty mẹ và của các công ty thành viên.

Khép lại một năm cũ để mở ra một năm hoạt động mới, với sự thống nhất cao độ từ các cấp chỉ huy tới nhân viên, với sự đoàn kết một lòng trong toàn hệ thống, năm 2015, Nicotex nhất định sẽ thành công hơn nữa trong con đường cùng bà con nông dân bảo vệ mùa màng, mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp./.

Thuỳ Oanh


Người viết : admin