HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

Khu nhà kho trên diện tích 1ha của Nam Thái Dương

NAM THÁI DƯƠNG CHUẨN BỊ HÀNG PHỤC VỤ KINH DOANH

16:02 | 30/01/2015

Để đáp ứng nhu cầu hàng hoá gia tăng, bắt đầu từ đầu tháng 1, Nicotex Nam Thái Dương đã tập trung gia công, đóng gói để cung cấp đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các công ty kinh doanh.

Tháng 1, các công ty kinh doanh trong hệ thống Nicotex bước vào vụ nên nhu cầu hàng hoá tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu ấy, bắt đầu từ đầu tháng, Nicotex Nam Thái Dương đã tập trung gia công, đóng gói để cung cấp đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của các công ty kinh doanh. Bên cạnh đó cũng để chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng, đảm bảo dù nghỉ tết Ất Mùi theo kế hoạch nhưng khi các đơn vị cần vẫn có hàng ngay, Công ty Nam Thái Dương thực hiện tăng ca, tăng giờ thêm mỗi ngày 2.5 giờ và tuyển bổ xung công nhân đóng gói để thành lập thêm 02 tổ sản xuất mới. Mục tiêu Ban lãnh đạo công ty đặt ra là đến trước ngày nghỉ tết, công ty gia công đóng gói đạt sản lượng 850 tấn sản phẩm.

Trong công tác đầu tư, theo như dự kiến ban đầu, đến giáp Tết sẽ hoàn thành việc xây dựng nhà kho. Để đúng tiến độ đề ra, các bên tham gia xây dựng đã gấp rút hoàn thiện việc xây dựng kho chứa nguyên liệu trên khu đất 1ha đã quy hoạch. Như vậy, sau tết, Nam Thái Dương sẽ có thêm diện tích kho để chứa nguyên vật liệu và thành phẩm, đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng gia tăng của hệ thống Nicotex và ra gia công cho các công ty bên ngoài.

Sau Tết, Nam Thái Dương sẽ tiếp tục quy hoạch xây dựng kho xưởng trên khu đất 2.59 ha để mở rộng gia công pha chế.


Người viết : admin