HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nam phát biểu tại Hội nghị Tổng kết.

Nicotex Nam Thái Dương tổng kết năm kế hoạch 2014

18:03 | 30/09/2014

Ngày 12/9, Công ty Nam Thái Dương đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm kế hoạch 2014. 

Cũng giống như các công ty thành viên trong hệ thống Nicotex, ngày 12/9, Công ty Nam Thái Dương đã tiến hành Hội nghị tổng kết năm kế hoạch 2014.

Năm kế hoạch 2014, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuốc BVTV gặp nhiều khó khăn. Hệ thống Nicotex cũng nằm trong dòng chảy đó. Hơn thế, năm vừa qua, Nicotex còn phải giải quyết những hậu quả các sự cố của năm 2013 để lại. Tuy nhiên, với bản lĩnh của người lính, những người lãnh đạo Nicotex đã dẫn dắt doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn. Nicotex Nam Thái Dương vì vậy, mặc dù có những khó khăn và chưa hoàn thành kế hoạch đầu năm đặt ra nhưng cũng đã có sự tăng trưởng về mặt doanh thu.

Tính đến hết tháng 8, năm KH 2013-2014 công ty Nam Thái Dương đã hoàn thành 82,1% so với KH ( theo đơn vị kg) và hoàn thành 70,5% so với KH (theo đơn vị sản phẩm). So với năm 2012 tăng 121,11% về kg và tăng 159,83% về đơn vị sản phẩm, so với năm 2013 bằng 93,62% về kg và tăng 117,14% đơn vị sản phẩm.

Trong năm qua công ty luôn quan tâm đến cuộc sống của cán bộ công nhân viên, luôn đảm bảo thu nhập ổn định để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác. Tính đến 31/08/2014 thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt mức xấp xỉ 6 triệu đồng/người/tháng. Đây thực sự là con số không hề nhỏ đối với khối các công ty sản xuất, nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Bên cạnh việc quan tâm đến đời sống vật chất của cán bộ công nhân viên, công ty cũng thường xuyên chăm lo đời sống tình thần của cán bộ công nhân viên, điều đó thể hiện qua một số hoạt động như: tặng quà cho CBNV vào ngày sinh, đưa người lao động đi thăm quan nghỉ dưỡng và du lịch, tặng quà cho nhân viên nữ và vợ CBNB vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…..

Kết thúc một năm kế hoạch để mở ra một năm tiếp theo. Chúc cho Nicotex Nam Thái Dương bước vào năm 2015 với việc kế thừa những thành tựu của năm 2014, sẽ đạt được những thành công hơn nữa./.

 

                 


Người viết : Hải Minh