HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 Yahoo  Skype
(848) 0650 365 3426
(848) 0650 365 3426

NEWS

Nhóm tin tức

SƠ KẾT QUÝ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2015

15:48 | 28/01/2015

Ngày 19/01/2015, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qúy I/2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh qúy II/2015. 

Ngày 19/01/2015, Công ty cổ phần Nicotex đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh qúy I/2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh qúy II/2015. 

Tham gia buổi họp có ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc công ty, ông Đỗ Đình Niễm – Phó Tổng giám đốc công ty, Ông Hà Văn Trở - Phó Tổng giám đốc công ty; các ông bà Trưởng các phòng ban công ty mẹ, Giám đốc các công ty con trong toàn hệ thống và cán bộ quản lý các công ty khu vực phía Nam.

Quý 1/2015, với sự đồng thuận, đoàn kết và nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, công ty đã  hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ bao gồm:Tập trung tổng kết năm kế hoạch 2014, phê duyệt chiến lược, kế hoạch kinh doanh năm 2015, đại hội cổ đông công ty mẹ; Bổ nhiệm, điều động một số cán bộ chủ chốt một số công ty thành viên; Kiện toàn nhân sự phòng Kỹ thuật, phòng Marketting công ty mẹ; tổ chức kiểm tra tình hình tài chính, kinh doanh của các công ty thành viên; Tiếp tục công tác xử lý nhãn mác hợp quy sản phẩm; Chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng ở các công ty khối sản xuất; Tổ chức các hội nghị giao lưu, tổ chức cho cán bộ quản lý đi du lịch, tích cực tuyên truyền công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ CBNV để nâng cao năng lực làm việc.

Về kết quả tiêu thụ. Mặc dù quý I/2015 tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn về thời tiết, sâu bệnh và giá nguyên liệu thuốc BVTV biến động thất thường nhưng giá trị thuốc BVTV tiêu thụ toàn công ty trong quý 1/2015 đạt 83,9% so với kế hoạch và tăng trưởng 18,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Về kết quả gia công sản xuất của khối các công ty sản xuất đạt 110,3% so với kế hoạch và tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ về mặt sản lượng; Đạt 108,1% so với kế hoạch và tăng trưởng 63,1% so với cùng kỳ năm 2014 về mặt đơn vị sản phẩm.

Về kết quả doanh thu toàn hệ thống đạt 91% so với kế hoạch xây dựng và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2014.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc công ty nhiệt liệt biểu dương và khen thưởng các công ty Cambodia, Đà Nẵng, Bình Dương, Nam Thái Dương với lý do đã đạt thành tích cao trong công tác tiêu thụ sản phẩm, sản xuất đảm bảo hàng hoá tốt trong quý I/2015, đồng thời nhắc nhở các đơn vị chưa hoàn thành cần nỗ lực, tích cực hơn nữa trong giai đoạn tới.

Quý II/2015, với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu; Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt công tác chỉ đạo, điều hành của công ty mẹ tới các công ty thành viên thông qua việc thành lập và củng cố các tổ công tác chuyên biệt nhằm chuyên nghiệp cao về chuyên môn nghiệp vụ và đặc biệt cao về xử lý tình huống thông qua thực hiện 11 giải pháp cụ thể và tập trung giải quyết 3 vấn đề trọng tâm đó là Tập trung bám sát thị trường để hoàn thành 100% mục tiêu kế hoạch kinh doanh; Tập trung cắt lỗ các công ty bị lỗ trong quý 1; Thành lập tổ công tác chỉ đạo kinh doanh trên thị trường miền Tây Nam bộ.

Trên cơ sở những giải pháp thực hiện, tập thể CBCNV Công ty cổ phần Nicotex cố gắng quyết tâm và tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh quý 2/2015 đã đề ra.

 

Ngô Thắng


Người viết : admin